Προφίλ

Η «K.X Aνδριανόπουλος & ΣΙΑ ΟΕ» είναι εταιρεία εισαγωγής και εμπορίας βιδών, εργαλείων, σιδηρικών, βιομηχανικών και γενικά ειδών χρωματοπωλείου.

Τα προϊόντα, που διαθέτει, έχουν εφαρμογή-χρησιμοποιούνται από επαγγελματίες και ερασιτέχνες τεχνίτες σε εγκαταστάσεις, δίκτυα ύδρευσης, θέρμανσης, άρδευσης, ηλιακά συστήματα, καθώς και σε αγροτικές, ηλεκτρολογικές και οικοδομικές εργασίες.

Με καθαρά πελατοκεντρική φιλοσοφία, ανταγωνιστική τιμολογιακή πολιτική, παροχή υψηλής ποιότητας προϊόντων και υπηρεσιών, εξειδίκευση του προσωπικού και παρακολούθηση των εξελίξεων της αγοράς, σκοπός της «K.X Aνδριανόπουλος& ΣΙΑ Ο.Ε.» είναι να δημιουργεί μακροχρόνιες σχέσεις εμπιστοσύνης με τους ήδη υπάρχοντες πελάτες της και να προσεγγίζει νέους.

Comments are closed